तपार्इलार्इ यस कार्यविनायक नगरपालिका को सेवाहरू बाट कति सन्तुष्ट हुनुभयो ?

धेरै
60% (15 votes)
अलि अलि
24% (6 votes)
भन्न सक्दिन
16% (4 votes)
Total votes: 25