तपार्इलार्इ यस कार्यविनायक नगरपालिका को सेवाहरू बाट कति सन्तुष्ट हुनुभयो ?

धेरै
63% (15 votes)
अलि अलि
25% (6 votes)
भन्न सक्दिन
13% (3 votes)
Total votes: 24