तपार्इलार्इ यस कार्यविनायक नगरपालिका को सेवाहरू बाट कति सन्तुष्ट हुनुभयो ?

धेरै
48% (15 votes)
अलि अलि
29% (9 votes)
भन्न सक्दिन
23% (7 votes)
Total votes: 31